<   TilbakeIL. JUTUL fotballgruppe
har gleden av å invitere til
KIWI JUTUL-TREFFEN 2023


   REGLER FOR KIWI JUTUL-TREFFEN

    1) Det spilles 7'er, 5'er og 3v3 fotball. Hvert 7'er/5'er lag kan bestå av opptil 10 spillere og 3v3 lag opptil 5 spillere. Alle skal delta i hver kamp.
        Spillerbytte kan skje når som helst under spillets gang. En spiller kan kun delta på et lag innen en klasse.
    2) Hvert lag skal senest 30 min. før første kamp levere inn lagoppstilling til sekretariatet eller den kan på forhånd registreres på nettet.
    3) Ellers gjelder NFF's fotballregler og lover for barnefotball.

   TURNERINGEN ER GODKJENT AV OSLO FOTBALLKRETS

    ANTALL KAMPER:  Alle lag skal spille 4 kamper, såfremt vær- og baneforhold tillater dette.
    Alle kampene spilles i løpet av 1 dag (lørdag eller søndag).

    KAMPTID:  Spilletiden pr. 7'er/5'er kamp er på 1 X 20 min. og pr. 3v3 kamp er på 1 X 15 min.

    BANER:  Kunstgress og naturgress. Det vil bli tatt hensyn til antall kamper på kunstgress/gress så langt det er mulig.

    PREMIERING:  De klubbene som melder på lag i minst 3 av de 6 årsklassene, er med og kjemper om en felles klubb fair play vandrepokal.
    Her teller alle lagene i klubben med i vurderingen. Medalje til alle spillere. Hver årsklasse har sin egen type medalje.
    Premiering av lagene foregår rett etter lagets 4. og siste kamp. Se på baneoversikten hvor stedet for premieutdeling skal være.

    KONTAKTPERSON:  Sofi Kulvik, Tlf. mobil: 472 92 767.

    NB ! Dersom det blir påmeldt for mange lag i en årsklasse, forbeholder arrangøren seg retten til å stryke de siste påmeldte lagene i denne årsklassen.
    Men dette informeres i alle tilfeller til lagleder/kontaktperson.

    GARDEROBER:  Idrettsdelen Skui grendehus.

    KAFETERIA:  Jutulstua.

    PARKERING:  Parkering i nærheten av banene. P-avgift. kr. 50,- for dagskort.

    PROGRAM:  Kampoppsett vil legges ut på nett og sendes på epost i første halvdel av august. Kontaktpersoner vil få kampoppsettet sendt direkte pr epost.
    Skulle noen ikke motta dette, send en mail til "Påmelding" via vårt kontaktskjema.

Last updated.: 15.11.2019  Kjell Hallberg