<   Tilbake                                      


Her kan du gi oss
en tilbakemelding til
KIWI JUTUL-TREFFEN 2020

Vi i IL. JUTUL Fotballgr. ønsker at du tar deg tid til å gi oss en tilbakemelding
basert på dine erfaringer med deltagelsen på årets turnering.
På denne måten kan vi få utviklet turneringen, slik at alle får en positiv opplevelse
etter deltagelse på KIWI Jutul-Treffen.

Tilbakemeldingen avsluttes 1/10-2020.

 

 1 = Svakest   6 = Best
  1 2 3 4 5 6
Helhetsinntrykk av KIWI Jutul-Treffen.:
Invitasjon og påmelding via internett.:
Sekretariatet og løpende informasjon.:
Antall kamper og lengde (6 kamper a 1x20min).:
Banekvalitet og størrelse.:
Dommere. Rettferdighet og veiledning.:
Premieutdeling, premie og medalje.:
Kafeteria, kiosktilbud og toaletter.:
Parkeringsforhold og P-avgift.:
             
Generelle kommentarer om Jutul-Treffen.:

 
Klubb.:
 
E-postadresse.: (kun påkrevet dersom man ønsker å motta et sammendrag av tilbakemeldingene)                                          
 

Last updated.: 14.03.2012  Kjell Hallberg